Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Tööd alustavad Tartu Ülikooli uus nõukogu ja senat

Tööd alustavad Tartu Ülikooli uus nõukogu ja senat

Prindi see artikkel
1. jaanuar 2012

Foto: Tartu Ülikool

Foto: Tartu Ülikool

2012. aasta jaanuarist rakendub ametlikult Tartu Ülikooli uus kaasajastatud juhtimismudel, mis hakkab ülikooli tegevusse kaasama ka väliseid partnereid. Jaanuaris alustavad ülikooli uute juhtorganitena tööd nii senat kui ka muudetud funktsioonidega nõukogu.

Ülikooli uue nõukogu liikmetele saadetud kiri kannab rektor Alar Karise ja Tartu Ülikooli akadeemilise sekretäri Ivar-Igor Saarniidu allkirju ning selles tehakse ettepanek nõukogu esimese koosoleku kokkukutsumiseks 2012. aasta jaanuaris. Akadeemilise sekretäri Ivar-Igor Saarniidu sõnul seisab nõukogul esimesel koosolekul ees esimehe valimine ja nõukogu kodukorra vastuvõtmine. Nõukogu on ülikooli kõrgeim otsustuskogu, kes vastutab ülikooli majandustegevuse ja pikaajalise arengu eest, muuhulgas kinnitab nõukogu põhikirja ning võtab vastu ülikooli arengukava ja eelarve.

Nõukogu koosseisu kuulub 11 liiget: TÜ nõukogu poolt esitatud Toomas Asser, Toivo Maimets, Peeter Saari, Jüri Sepp ja Paul Varul, Eesti Teaduste Akadeemia esitatud Kari Olavi Raivio ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt esitatud Kaja Tael, Toomas Kiho, Kersti Kaljulaid, Vahur Kraft ja Aku Sorainen. Nõukogu koosseisu kinnitas viieks aastaks Vabariigi Valitsus oma 22. detsembri istungil.

Ülikooli senati esimene istung toimub rektor Alar Karise kutsel 13. jaanuaril 2012. Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Muuhulgas võtab senat vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks.

Senati koosseisu kuuluvad rektor senati esimehena ning 21 liiget, kellest 16 liiget valisid ülikooli õppejõud ja teadustöötajad 21. oktoobril toimunud valimistel ning viis üliõpilaste esindajat.

Senati esimesel istungil on peamise küsimusena arutlusel ülikooli põhikirja muutmine selle kooskõlla viimiseks Tartu Ülikooli seadusega.

Allikas: Tartu Ülikooli 28.12.2011 pressiteade