Uus Eesti

Teema: Eesti kirikulugu, Usuelu uudised

Dr Henning Kramer pälvis EELK koostöömedali

Hr Kramer ja peapiiskop Põder (foto: EELK Konsistoorium)

Hr Kramer ja peapiiskop Põder (foto: EELK Konsistoorium)

Peapiiskop Andres Põder andis EELK koostöömedali Põhja-Elbe kiriku kunagise ülemkirikunõunikule dr Henning Kramerile 12. märtsil konsistooriumis.

Hr Henning Kramer on Eesti taasiseseisvumise ajast alates loonud ja hoidnud kahe partnerkiriku kontakte ja paljuski tema initsiatiivil ja abil on tuge saanud nii EELK Konsistooriumi maja, Usuteaduse Instituudi maja kui ka Tartu Jaani kiriku restaureerimine. Need on olnud suured projektid ja enam kui 200 korda Eestis käinud hr Kramer kinnitas, et Eestimaa on talle juba väga koduseks saanud.

Lisaks sellele on enam kui 20 aasta lõikes olnud väga tihedad kontaktid koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga, tänutäheks on usuteaduskond nimetanud ta 2001. aastal teaduskonna auliikmeks. Head sidemed iseloomustavad ka hr Kramerit ja EELK Kirikumuusika Liitu.

Viimased 7 aastat on hr Kramer küll pensionil, kuid ta töö ja suhted Eestiga on jätkunud. Saksa Punase Risti Schleswig-Holsteini presiidiumi presidendina on tal koostöö Eesti Punase Ristiga.

Allikas: EELK Konsistooriumi 12.03.2012 pressiteade


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/45871

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.