Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta astus täna ametisse

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta astus täna ametisse

Prindi see artikkel
3. oktoober 2015

Foto: IRL

Foto: IRL

Täna alustas tööd võrdõigusvolinikuna Liisa-Ly Pakosta.

Liisa Pakosta seab võrdõigusvolinikuna sihiks otsida inimlikes teemades ühisosa eri poolte vahel. “Praegu on palju sildistamist ja hirme, mõni pelgab noort ema tööle võtta, teisel on hirm naabri nahavärvi pärast. Ühist otsides saame rahulikuma ja võrdõiguslikuma elu Eestis,” sõnas Pakosta. Volinikuna seab ta eesmärgiks aidata kõiki, kes kannatavad diskrimineerimise all: “Kui erivajadustega laste pered saavad abi, lapsevanemad ja puudega inimesed saavad takistusteta ennast teostada, kui töötamiseks ei ole põhjendamatuid vanuselisi piiranguid, kui soolise palgalõhe saab vähemaks – kui üheski neist eesmärkidest saavutan tuntavat edasiminekut, siis on ebavõrdsust selle võrra vähem,“ seadis Pakosta sihte viieks aastaks.

Ta lisas, et eesmärk on tegutseda enam ennetavalt ja rääkida kaasa ka seadusloomes, et vältida ebavõrdsust tekitavaid paragrahve. „Üks seadusi, mille muutmiseks ma valitsusele kindlasti ettepaneku teen, on vanemahüvitise seadus. Vanemahüvitise saamine peaks muutuma palju paindlikumaks nii, et see sobiks nii lastevanematele, lastele kui ka tööandjatele,“ ütles Pakosta.

Liisa Pakosta on kuulunud Riigikogu XI ja XII koosseisusu, olnud sotsiaalkomisjoni, kultuurikomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige, olnud inimõiguste kaitse eest seisva Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee liige, olnud vihkamisvastase alliansi liige, esindanud Eesti parlamenti avatud seadusandluse töörühmas, kuulunud Riigikogu inimõiguste toetusrühma ja naiste ühendustesse, olnud aastatel 1999-2001 Talllinna linnavalitsuse haridus- ja rahvusküsimuste eest vastutav liige. Pakostal on juhtimiskogemus ka erasektorist ning kodanikuühiskonna organisatsioonidest. Ta on seisnud lapsevanemate võrdse kohtlemise eest tööelus, võrdse ligipääsu eest hariduses, teaduses, keeleküsimustes ning kultuuris.

Liisa Pakosta on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnast, tema uurimistöö teemaks oli lapsevanemluse paradigmade muutumine Eestis. Praegu kirjutab ta doktoritööd teemal Euroopa Liidu energiadirektiivi rakendamise mõjust kultuuriväärtustele sotsiaalse ebavõrdsuse kontekstis.

2010-2015 oli võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper, tema ametiaeg lõppes 2. oktoobril.

Allikas: voliniku kantselei 03.10.2015 pressiteade