Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Usuelu uudised / Tartu Luterlik Peetri Kool sai riiklikult väga hea tagasiside

Tartu Luterlik Peetri Kool sai riiklikult väga hea tagasiside

Prindi see artikkel
20. oktoober 2015

TartuLutPeetriKool1. septembril 2013 tegevust alustanud Tartu Luterlik Peetri Kool (lasteaed-põhikool) läbis edukalt riikliku järelevalve (perioodil 21.09-02.10).

Äsja avaldatud riikliku haridusjärelevalve õiend teeb noore haridusasutuse kohta tunnustava kokkuvõtte: “… Tartu Luterlik Peetri Kool on jätkusuutlik, õppiv ja arenev organisatsioon. Kooli arengut toetab ühiseid väärtusi järgiv, motiveeritud ja pädev õpetajaskond. Õppe- ja kasvatustegevuses nii põhikoolis kui lasteaias on kesksel kohal õpilane/laps ja tema arenguvajadused. MTÜ-l Tartu Luterlik Peetri Kool ja koolil endal on toimiv ja tihe koostöö lastevanematega, EELK Tartu Peetri Kogudusega, Tartu Linnavalitsusega. Riikliku järelevalve tulemustest lähtuvalt puudub vajadus ettepanekute ja ettekirjutuste tegemiseks kooli pidajale ja kooli direktorile.”

Riikliku järelevalvega samaaegselt, 30. septembril, omistas Tartu Linnavalitsus Peetri kooli direktor Tarvo Siilabergile tiitli “Aasta õppeastuse juht 2015″.

Kooli direktor, Tarvo Siilaberg: „Need on väga olulised tunnustused kogu meie haridusasutuse jaoks ja lisavad indu töötamisele Peetri kooli tuleviku nimel – valmistades ette II kooliastme avamist ning ajaloolise Peetri koolimaja taastamist. Hindan kõrgelt, et Tartus märgatakse ja tähtustatakse ka erakoolide panust. Olen tänulik kõigile meie töötajatele, peredele ja toetajatele, kes on aidanud luua väärt haridusasutuse.“

2013. aastal avatud Tartu Luterlik Peetri Kool on aastatel 1906–1944 Tartus tegutsenud Peetri kooli järglane. Kahe aastaga on haridusastus teinud läbi kiire kasvu 42 õpilaselt 126 õpilasele: 2 rühmalt (36 õpilast) ja 1 klassilt (6) 2013. aasta septembris 5 rühmale (93 õpilast) ja 3 klassile (33 õpilast) 2015. aasta septembris. Ajaloolise Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamise ettevalmistamine on jõudnud ehitusloa menetlemiseni Tartu Linnavalitsuses arhitektuuri- ja ehituse osakonnas.

Erakooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.

Allikas: kooli 20.10.2015 pressiteade; foto kooli kodulehelt