Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Kaitsevägi / EL sõjaline juht: Euroopa Liit peab jääma ühtseks

EL sõjaline juht: Euroopa Liit peab jääma ühtseks

Prindi see artikkel
6. aprill 2017

KV060417Täna Eestis kahepäevast visiiti alustanud Euroopa Liidu sõjalise komitee esimees kindral Mikhail Kostarakos ütles, et hindab kõrgelt Eesti kaitseväe ja ametivõimude pühendumust riigikaitse ülesehitamisel ning toetab Eestit Euroopa Liidu eesistumise eesmärkide saavutamisel.

Kindral Kostarakose sõnul on Eesti olnud väga aktiivne Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisel ning on oluline, et Euroopa Liit suudaks erinevates küsimustes jääda ühtseks. „Sain ülevaate julgeolekuolukorrast piirkonnas ja samuti suhetest Venemaaga. Tahan siin rõhutada meie solidaarsust ja lähedust Eestiga nendes küsimustes,“ ütles Kostarakos.

Kohtumisel kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega arutati lisaks regionaalse julgeoleku küsimustele Euro-Atlandi üleseid suhteid ning Euroopa Liidus terrorismist tulenevat olukorda.

Kindral Terrase sõnul pöörab Euroopa Liit täna oluliselt rohkem tähelepanu sõjalistele ja kaitseküsimustele kui kunagi varem. „Eriti olulised on meie jaoks valdkonnad, kus Euroopa Liit on tugev nagu küberkaitse, aga ka politsei ja sisejulgeoleku teemad, mille arendamist ka Eesti toetab,“ ütles Terras.

Visiidi raames kohtub Euroopa Liidu sõjaline juht veel Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi, kaitseminister Margus Tsahkna, kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi ja Eesti alalise esindajaga Euroopa Liidu juures suursaadik Matti Maasikasega. Samuti asetas kindral Kostarakos täna hommikul pärja Vabadussõja võidusamba jalamile ning osaleb õhtul Vabaduse väljakul aset leidval Sinilille heategevuskampaania avaüritusel.

Homme viibib kindral Kostarakos Tartus, kus kohtub Balti Kaitsekolledži ülema Andis Dilansiga ja peab samas ka Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitseteemalise loengu. Pärastlõunal külastab ta Tapat, et tutvuda 1. jalaväebrigaadi väljaõppe ja tegevusega.

Euroopa Liidu sõjaline komitee on kõrgeim sõjaline juhtorgan Euroopa Liidus, kuhu kuuluvad kõigi liikmesriikide kaitseväe juhatajad. Komitee annab nõu poliitika- ja julgeolekukomiteele. Lisaks sellele annab kindral Kostarakos sõjalist nõu ka ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile.

Eesti osaleb hetkel Euroopa Liidu missioonil EUTM Malis, kus eesmärgiks on Mali relvajõudude väljaõppe ja nõustamise korraldamine koos teiste Euroopa riikide kaitseväelastega.

Samuti panustab Eesti Euroopa Liidu missioonile EUNAVFOR Med/Sophia Vahemerel. Ebastabiilse olukorra tõttu Vahemere lõunakaldal on Liibüast kujunenud oluline illegaalse Euroopa-suunalise rände koridor. Missioonil osalemisega annab Eesti oma panuse rändekriisi leevendamisse.

Varem on Eesti kaitseväelased osalenud Euroopa Liidu operatsioonil Althea Bosnia Hertsegoviinas ning piraatlusevastasel operatsioonil Atalanta Punasel mere, samuti on panustatud Põhjala lahingugruppi.

Tekst ja foto: Kaitseväe Peastaabi 06.04.2017 pressiteade