Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kultuur / Muinsuskaitse / Vanalinna tornid ootavad tegusat üürnikku

Vanalinna tornid ootavad tegusat üürnikku

Prindi see artikkel
4. aprill 2017

Foto: www.tallinn.ee

Foto: www.tallinn.ee

Tallinna Kultuuriamet kuulutas välja kirjaliku enampakkumise Hellemanni ja Munkadetaguse torni üürile andmiseks.

Hellemanni torni (Müürivahe tn 48) ruumide üldpind on 80,4 m2 ja Munkadetaguse torni (Müürivahe tn 54) ruumide üldpind kokku 150,3 m2, kahe torni kogupind seega 230,7 m2. Ühtlasi antakse üürile tornidevahelised linnamüürilõigud kogupikkusega 173,1 meetrit.

Viieks aastaks üürile antava linnavara kasutusotstarve on vanalinna ajaloolisesse keskkonda sobiv kultuurialane tegevus, mis arvestab nii kohalike elanike kui ka külastajate vajadustega, mis rikastab ja vääristab keskkonda ning tõstab esile ajaloolisi ruume. Üürnikul on kohustus hoida tornid ja linnamüüridel asetsev kaitsekäik külastajatele avatuna vähemalt viiel päeval nädalas.

Üüri alghind on 2,50 eurot/m² (576,75 eurot) kuus; üürnik tasub lisaks üürile kõik linnavara kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus), ning üüritavate linnavara eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud ja koormised.

Linnavara üürilepingu eritingimusteks on, et üürnik korraldab linnavara hooldamise, tagab selle ümbruse heakorra ja sõlmib lepingud kommunaalteenuste osutajatega ning kindlustab Hellemanni ja Munkadetaguse torni ning linnamüürilõigud vähemalt taastamisväärtuse ulatuses. Üürniku poolt linnavara parendusteks tehtavaid kulutusi üürileandja ei hüvita.

Pakkumused vara kasutusse võtmiseks tuleb esitada hiljemalt 28. aprilliks 2017 kella 12.00-ks Tallinna Kultuuriametisse (Vabaduse väljak 10a, VII korrus, tuba 714) kinnises ümbrikus. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

Linnavara ja üürilepingu tingimustega saab tutvuda Tallinna Kultuuriametis, lisainfo – peaspetsialist Joonas Hendre, telefon 645 7173.

Allikas: Raepress, 04.04.2017