Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Maailm / Läti julgeolek: Vene eriteenistused õõnestavad NATO mainet Lätis

Läti julgeolek: Vene eriteenistused õõnestavad NATO mainet Lätis

Prindi see artikkel
18. aprill 2017

Vene eriteenistused töötasid mullu innukalt, et tekitada Läti elanikes vastumeelsust NATO-sse kuulumise osas, seisab Läti julgeolekupolitsei aastaaruandes.

Aruandes öeldi, et Vene eriteenistusi kasutatakse välispoliitiliste huvide edendamiseks välismaal, kujundades avalikku arvamust, levitades vaateid ja aateid.

Julgeolekupolitsei on märganud, et Vene eriteenistused huvituvad piiratud ligipääsuga või ka avalikust teabest, mida saab kasutada Läti olukorra mõistmiseks strateegiliste otsuste langetamisel. Seda teavet saab kasutada Vene Läti-poliitika kavandamisel ja meetmete kavandamisel soovitud tulemuse saavutamiseks, näiteks tekitamaks vastumeelsust NATO-sse kuulumise või liitlasjõudude Lätis viibimise suhtes.

Tuvastati mitu Vene eriteenistusi huvitavat teemat, näiteks riigikaitse ja -julgeolek, NATO üksuste paigutamine ja sõjalise taristu paiknemine, sotsiaalpoliitilised protsessid, ühiskonna suhtumine võimudesse, rahvussuhted, valimiseelne olukord. Tuntakse huvi ka majanduse ja energeetika vastu ning uuritakse suhtumist Vene-vastastesse sanktsioonidesse ja Brexitisse.

Teabe saamiseks värvatakse inimesi ja moodustatakse teabeallikate võrgustikku. Värvatakse peamiselt Venemaal käijaid, samuti sellega seotud inimesi: piiriäärseid elanikke, salakaubavedajaid, ärimehi, ametnikke.

Julgeolekupolitsei sõnutsi huvitus Vene luure endiselt Läti valitsus- ja omavalitsusametnikest, vabaühendustest ja piiriülestes projektides osalejatest, selliseid projekte kasutatakse sageli luuretöö katteks.

Lätis luuravad Pihkva, Kaliningradi ja Peterburi keskused. Vene luure kõrval tegutseb Lätis ka teisi eriteenistusi, kuid nende oht riigi julgeolekule on väike, mistõttu seda ei eritleta.

Allikas: BNS, 18.04.2017