Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Tartu Ülikooli saab kandideerida juba märtsis

Tartu Ülikooli saab kandideerida juba märtsis

Prindi see artikkel
2. märts 2019

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

1.–12. märtsini on võimalik registreerida end Tartu Ülikooli akadeemilisele testile. Kolmandat aastat järjest saab ülikooli vastuvõttu tagavat akadeemilist testi teha juba kevadel. Tänavu toimub akadeemiline test laupäeval, 23. märtsil.

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testis on 150 valikvastusega küsimust, millega ei kontrollita mitte gümnaasiumi jooksul omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile testitegija valmisolek ja oskus kasutada etteantud infot ning näha loogilisi seoseid. Akadeemilise testi tegemine vähemalt 65 punktile 100-st annab võimaluse asuda Tartu Ülikoolis omandama kas bakalaureuse- või rakenduskõrgharidust 35 õppekava alusel.

„Akadeemilise testi lahendamine märtsis on väga hea võimalus tagada endale koht ülikoolis juba varakult ja nagu eelmiste aastate kogemus näitab, kasutavad kandidaadid seda võimalust aktiivselt. 2018. aastal osales akadeemilisel testil iga viies abiturient,“ rääkis Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. Akadeemilisele testile on võimalik registreeruda 12. märtsini veebilehel www.ut.ee/akadeemiline-test. „Kindlasti ei tohi registreerimist ära unustada, sest ilma registreerimiseta me kahjuks kedagi testile lubada ei saa,“ rõhutas Kaldma.

Akadeemiline test tehakse arvutis ning seda saab lahendada eesti või vene keeles paljudes kohtades üle Eesti: Tartus, Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis, Keilas, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Nõos, Põltsamaal, Pärnus, Rakveres, Valgas, Viimsis, Viljandis ja Võrus.

Testiülesanded jagunevad kahte suurde plokki: üks osa on seotud keele ja sõnavara valdamisega ning teine matemaatika ja loogilise mõtlemisega. Kõigil soovijatel on võimalik testi ülesehituse ja ülesannetega tutvuda 22. märtsini ülikooli veebilehel olevat proovitesti lahendades.

Testi tegijad saavad tulemuse teada kohe pärast seda, kui on lahendamise lõpetanud. Testi tulemus kehtib ülikooli astumiseks ainult 2019. aastal.

2018. aasta märtsikuus tegi akadeemilise testi 1466 üliõpilaskandidaati, kellest 389 ületas ülikooli vastuvõtuks vajaliku 65 punkti piiri ja tagas sellega endale ülikoolikoha. Sügisel asus Tartu Ülikooli õppima 280 akadeemilise testi paremikku kuulunud kandidaati, seejuures kõige enam valiti õppimiseks informaatika, õigusteaduse, füüsika, keemia ja materjaliteaduse ning majandusteaduse erialasid.

Akadeemilise testi sooritamine märtsis on üks võimalus Tartu Ülikooli õppima asumiseks. Kui testi tulemus jääb alla 65 punkti, siis on võimalik kandideerida riigieksamite/erialakatsete tulemustega. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, leiad õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Allikas: Tartu Ülikooli 01.03.2019 pressiteade