Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Maailmausundid / Vene õigeusu kirik võib lõpetada massihävitusrelva õnnistamise

Vene õigeusu kirik võib lõpetada massihävitusrelva õnnistamise

Prindi see artikkel
4. veebruar 2020

Vene õigeusu kiriku kirikukogudevaheline nõukoda valmistas ette eelnõu, millega keelataks mõningate relvaliikide õnnistamine.

“Õigeusu kiriku tavas ei kajastu ükskõik milliste relvaliikide õnnistamine ja see ei vasta ka sõjarelvade õnnistamise korrale. Seetõttu tuleb antud korrajärgimine karjasetegevusest välja arvata relvade puhul, mille pruukimine võib tuua kaasa määramatu inimhulga huku, sh valimatu mõjuga ja massihävitusrelvad,” rippus Vene õigeusu kiriku veebilehel.

Samas nimetab dokument kohaseks õnnistada liikumisvahendeid, mida sõjaväelased kasutavad maismaal, veel ja õhus, sest selle juures ei ole juttu suurtükkide, reaktiivmürskude või pommitamisvahendite õnnistamisest, vaid sõdalaste elu säilitamisest.

Dokumendi autorid meenutavad, et vähemalt 12. sajandist on Vene ajaloos teada noore vürstipoja mõõgaga vöötamise kord, mis märgib tema valmidust täita sõdalasekohust ja osaleda oma maade kaitsmises. Kirik õnnistas siis vürstide ja sõdalaste isiklikke külmrelvi kui nende seisuse ja teenistusvalmiduse märke.

Eelnõus märgitakse, et palve sõdalaste eest on erinevalt massihävitusrelvade õnnistamisest kindel kiriklik tava, kusjuures seda palvet peetakse nii igapäevastel jumalateenistustel kui ka eraldi korrana lahingu ajal. Lisaks vastab kiriku tavale ka sõdalase väeteenistuseks õnnistamine .

Eelnõu “Õigeusklike kristlaste õnnistamisest sõjaväekohustuse täitmisekes” saadeti arvamuste saamiseks laiali Vene õigeusu kiriku piiskopkondadesse. Vastukaja oodatakse 1. juuniks.

Allikas: BNS, 04.02.2020