Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Uuring: Eesti kõige lapsesõbralikum omavalitsus on Illuka

Uuring: Eesti kõige lapsesõbralikum omavalitsus on Illuka

Prindi see artikkel
18. mai 2009

Illuka kooli söökla (foto: www.galerii.ee)

Illuka kooli söökla (foto: www.galerii.ee)

Eesti kõige lapsesõbralikum omavalitsus oli 2008. aastal Ida-Virumaal asuv Illuka vald, selgub rahvastikuministri büroo tellitud uuringust, mida esitleti 18. mail.

Uuringu koostanud Tartu ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut võttis lapsesõbralikkuse määramisel arvesse kõiki lastega seotud investeeringud kuni 19-aastaste laste kohta ning lasteaedade järjekordade olemasolu.

Illuka vald kuulub Eesti jõukamate omavalitsuste hulka, kuid ta pole kõige jõukam. Eriti suuri investeeringuid tegi vald mullu laste haridusse, kuid toetati ka teisi lastega seotud valdkondi. Omavalitsuses on olemas perekeskus. Üheksa valla lapse päevahoiu eest maksis vald teistele omavalitsustele.

Lapsesõbralikkuselt teisel kohal oli Harjumaa Rae vald, mis on kiiresti kasvav suhteliselt jõuka elanikkonnaga vald. Kiire noorte perede juurdetulek on kasvatanud vallas vajadust lasteaedade ja koolide järele. Vald panustas kõigisse lastega seotud valdkondadesse ja tegi 2008. aastal eriti suuri jõupingutusi lastaiajärjekordade vähendamisel. Vaatamata sellele lasteaiajärjekorrad püsisid.

Eestis olid mullu lapsesõbralikumad rahva arvult väiksemad, jõukamate inimestega ning suurema tulubaasiga omavalitsused.

Allikas: BNS