Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Õigusfoorum / Eelnõud / Perekonnaseaduse eelnõu / Õiguskomisjon algatab perekonnaseaduse uuesti

Õiguskomisjon algatab perekonnaseaduse uuesti

Prindi see artikkel
21. mai 2009

abielusormusedÕiguskomisjon otsustas oma täna, 21. mail toimunud istungil algatada uuesti perekonnaseaduse eelnõu, mis täna jäi riigikogus piisava toetuseta ja langes menetlusest välja.

Õiguskomisjon esitab eelnõu riigikogu menetlusse 1. juunil sellisena nagu see oli tänasel lõpphääletusel, teatas riigikogu pressitalitus.

Võrreldes kehtiva seadusega on eelnõus oluliselt täiustatud mittevaraliste perekonnasuhete regulatsioone, eeskätt hooldusõigust ja lapsendamist puudutavates küsimustes ning rohkem on arvestatud kaasaja varaliste suhete dünaamikat.

Eelnõu annab võimaluse valida kolme varasuhte – varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus ja lahusvara – vahel. Säilib ka võimalus sõlmida abieluvara leping. Teiste varasuhetega võrreldes on mõnevõrra eelistatum varaühisus, mille osas eelnõu näeb ette, et kui abikaasad ei ole muud varasuhet valinud, siis kohaldub varaühisuse regulatsioon sarnaselt praegu kehtiva seadusega.

Kokkuvõttes on eelnõu eesmärgiks kaasaegsetele peresuhetele kohase tervikregulatsiooni loomine, millega kehtestatakse abikaasade õigustes ja kohustustes oluliselt selgemad kriteeriumid, mis peaksid perekonnaliikmete omavahelistes suhetes ning nende suhetes kolmandate isikutega ära hoidma hulga vaidlusi.