Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Karskus / Karskusliidu reklaamivalve töörühm: alkoholitööstus reklaamiseadusega pahuksis

Karskusliidu reklaamivalve töörühm: alkoholitööstus reklaamiseadusega pahuksis

Prindi see artikkel
25. mai 2009

Lauri Beekmann

Lauri Beekmann

Veebruari lõpus käivitatud Eesti Karskusliidu alkoholireklaami järelevalve töörühm on oma senises tegevuses täheldanud rohkearvuliselt Reklaamiseaduse rikkumisi ning tõdeb et alkoholi- ja reklaamitööstus suhtuvad vastutustundetult alkoholi reklaamiga seotud ohtudesse.

Kõige sagedamini esinevaks rikkumiseks on osutunud reklaamiseaduses nõutud hoiatusteksti lisamata jätmine. Alates möödunud aasta novembrist kehtima hakanud seadusetäiendus kohustab alkoholi reklaamile lisama järgneva hoiatava teksti: “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.” Seadus kohustab hoiatava teksti lisamist viisil, mille puhul peaks see tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

„Seadusemuudatusest olid nii alkoholitootjad kui ka reklaamifirmad teadlikud mitmed kuud enne rakendumist novembris. Ometi avastasime 5 kuud hiljem, et enamikel alkoholitööstuse kodulehtedel ei oldud reklaamide juurde hoiatustekste lisatud,” ütles Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. „Seejärel hakkasime leidma hoiatustekstideta reklaame nii suurtes portaalides, välipindadel ja firmade kaubaautodel. Tahtliku eksimisena hakkas asi paistma siis, kui nägime, et osad firmad esitlevad oma kaupu ilma hoiatustekstideta mitmes järgnevas reklaamis. Kui olime esimese rikkumise korral esitanud kaebuse Tarbijakaitseametile ja nemad olid esitanud ettekirjutuse, mille järel hoiatustekst reklaamile lisati, pidime ometi mõned ajad hiljem avastama, et sama firma on uue reklaami esitlemisel taaskord hoiatusteksti unustanud,” jutustas Beekmann.

Peale kaebuste esitamist on alkoholitootjate kodulehtedele hakatud hoiatustekste lisama. Ometi ei ole need valdavalt kodulehtedel üleval olevate reklaamide juures, vaid üldise kodulehe kujunduse allosas koos firma mailiaadressi ja teiste kontaktandmetega. Näiteks Saku Õlletehase kodulehel on hoiatustekst lehe üldisest tekstist väiksemas ja nõrgemas fondis. Tavalise tähelepanu puhul on teksti kindlasti keeruline märgata ja seda tuleb pigemini taga otsida. Keskmise sülearvuti ekraanisuuruse puhul on kogu koduleht tervikuna ekraanil nähtav ja vaid hoiatusteksti leidmiseks on vaja lehte allapoole scrollida.

Töörühm on juhatanud Tarbijakaitseameti tähelepanu asjaolule, et hoiatustekst peaks seaduse kohaselt olema lisatud alkoholi reklaamile ning ei piisa sellest, kui kodulehe alla pannakse nõrgas fondis tekst.

„Meil ei ole pettekujutlust, et hoiatustekst muudaks oluliselt inimeste tervisekäitumist ja vähendaks alkoholi tarvitamist. Küll oli aga see seadusetäiendus tähtsaks sammuks rahva väärtushinnangute kujundamisel pikas perspektiivis. Me peame väga oluliseks, et riik on seaduse sõnastuses tunnistanud, et alkoholi näol on tegemist sõltuvusainest närvimürgiga ja seega tootega, mis ohustab tervist. Vastukaaluks võib aga nüüdseks öelda, et alkoholitootjad ei mõista oma vastutust ja suhtuvad kergekäeliselt oma tootega kaasnevatesse ohtudesse,” ütles Beekmann.

„Kurb on näha, et alkoholitootjad püüavad seaduse täitmisest kõrvale hoida ja tervisehoiatuse lisamise kohustusel proovivad selle lisada minimaalsel võimalikul moel,” lisas Beekmann.

Senisesse tööperioodi mahtus ka märtsis avaldatud Euroopa teadlaste uurimus, mille tellijaks oli Euroopa Komisjon, kes soovis teadlaste hinnangut küsimusele, kas alkoholi reklaamimine mõjutab noorte alkoholi tarvitamist. Euroopa teadlastest koosnev töörühm analüüsis 13 erinevat uurimust ning jõudis üksmeelsele järeldusele, et alkoholi reklaamimine suurendab võimalust, et noored hakkavad alkoholi tarvitama ning et juba alkoholi tarvitavad noored hakkavad rohkem jooma.

Alkoholi tarvitamisega seonduvalt sureb Eestimaal igal aastal umbes 2000 inimest. Euroopa Liidus hukkub alkoholiga seonduvalt 195.000 inimest aastas. Alkoholi tarvitamisega on seotud üle 60 erineva haiguse. Ka mõõdukates kogustes tarvitatuna kasvab näiteks rinnavähi risk. Üle 10% noorte naiste suremusest ja umbes 25% noorte meeste suremusest tuleneb alkoholist.

Allikas: Eesti Karskusliidu 25.05.2009 pressiteade