Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Tallinna Tehnikaülikool kavandab suurejoonelist spordikompleksi

Tallinna Tehnikaülikool kavandab suurejoonelist spordikompleksi

Prindi see artikkel
26. mai 2009

Foto: www.ttu.ee

Foto: www.ttu.ee

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel, 27. mai istungil Tallinna Tehnikaülikooli spordikompleksi arendamist võimaldava detailplaneeringu vastuvõtmise, teatas Raepress.

„TTÜ arengukava aastateks 2006 – 2010 näeb ette ujulahoone ehitamise ja spordihoone rekonstrueerimise, sellest saaks lisaks tudengkonnale kasu ka kogu Mustamäe elanikkond,” ütles abilinnapea Taavi Aas. „Planeeritavatesse uutesse hoonetesse soovitakse rajada ujula, veekeskus, pallimängude väljakud, vabaajakeskus ja majutusruumid.”

Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise 21,25 ha suuruse ala detailplaneeringu koostas OÜ R-Konsult. Detailplaneeringu eesmärk on luua võimalus olemasoleva spordihoone laiendamiseks ning kolme kuni kuue maapealse korrusega ja kahe maa-aluse korrusega puhke- ja spordiotstarbelise hoone rajamiseks. Ühtlasi on plaanis kahekorruseline ülikooli õppehoone rekonstrueerida ning nelja maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega hoone rajada.

Planeeringuala piirneb lõunast Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga. Kontaktvööndi lääneosas, paiknevad Tallinna Tehnikaülikooli õppe- ning ühiselamuhooned.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt kuulub planeeringuala Tallinna Tehnikaülikooli arenguala piirkonda. Tegemist on alaga, kus võivad paikneda õppehooned, teadusasutused, tehnoloogiapargi komponendid, ülikooli elamud, spordi- ja vaba aja ehitised, haljasalad. Planeering on Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas.