Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Marek Strandberg: Arukat leebust!

Marek Strandberg: Arukat leebust!

Prindi see artikkel
26. mai 2009

Foto: Riigikogu

Foto: Riigikogu

Rohelised ei teinud avaldust selle kohta, et me tahaksime tingimata võimu ligi pääseda ja võimuliidus Sotsiaaldemokraate asendada. Selline mulje on jäänud meie avalduse kohta ku meediat lugeda.Me ei saagi neid asendada…nemad on sotsialistid ja meie rohelised.

Mida me ütlesime oma kirjas Reformierakonnale ja IRL-le oli see, et me oleme valmis toetama nende kahe erakonna vähemusvalitsust, kui see on nõus käivitama majanduse edendamise mehhanismid.
Minu siiras lootus on selles, et see pakkumine ka vastu võetakse sest nii valitsemise- kui juhtimiskriisi süvenemine tooks ühiskonnale vaid halba ja sedavõrd halba, mida on täna isegi raske ette näha.

Vähemusvalitus tähendaks tegelikult ka parlamendidiskussioonide tagasitulemist ja riigikogu komisjonide töö sisuliseks muutumist. Vähemalt ideaalis ja meie lootustes, milles me pöördumine on ka kirjutatud. Iga kui otsust tulekski siis selle läbiminekuks tõepoolest arutada Riigikogus ja see oleks väljapääs tänasest ummikseisust.
See on see, mida rohelised tahavad. Mitte võimu vaid võimukriisi lõppu ja arukat juhtimist ning poliitilist debatti. Selle puudumisel hakkavad inimesed paratamatult tänavatele tulema ja ähvardusi ses osas kostab juba mitmest poliitkaarest.

Järgnevalt teile lugemiseks ka kiri, mis lähetati Reformierkonnale ja IRLile:

Tallinnas 18. mail. 2009
Isamaa ja ResPublica Liit
Reformierakond

Head kolleegid.
Erakond Eestimaa Roheline juhatus ja Riigikogu fraktsioon teevad Isamaa ja Res Publica
Liidule ning Reformierakonnale valitsuskriisi lahendamiseks järgmised ettepanekud.

Oleme seisukohal, et Eesti ühiskonna arengu ja jätkusuutlikkuse ning julgeoleku huvides on
vältida maailmavaatelisest erinevusest tulenevaid juhtimiskriise ning arengut soosivate
tegevuste pidurdumist valitsuse tasemel.

Me ei kahtle vajaduses kärpida avaliku sektori kulusid, kuid ei pea õigeks seda, et kärpeid
tehakse ilma sisuliste ja jõuliste majandust edendavate kavadeta.
Soovime, et need kavad sünniksid ja seetõttu tahame, et sisulised arutelud poliitiliste
küsimuste üle taastuksid Riigikogus selmet neid pidada koalitsiooninõukogus. Samuti oleme
seda meelt, et Riigikogu komisjonide töö peaks muutuma sisuliseks ning otsustavaks. Täna
see nii ei ole.

Soovime kodanikuühiskonna selgemat edenemist ning kohalike omavalitsuste tasemel
siduvate, rahvahääletusi korraldada võimaldava seadustiku teket. On oluline, et raskel ajal
oleks demokraatial väljundeid rohkem kui tänavademonstratsioonid. Peame oluliseks
vähendada erakondade moodustamiseks vajalikku 1000 liikme piiri.

Tänase seisuga on Erakond Eestimaa Rohelised Riigikogus valmis toetama näiteks
Reformierakonna ja IRL moodustatud vähemusvalitsust juhul, kui valitsus lisaks
kärpekavadele käivitab koheselt ka majanduse kasvu tagavatele panustustele.

Kiiret realiseerimist vajavate meetmetena näeme järgmisi tegevusi:

- Ehitussektori käivitamiseks piisavate tagatiste andmine laiaulatuslikuks energiasäästuks nii
ehitamisel kui renoveerimisel

- Sisemajandust jõuliselt toetavate tegevuste käivitamine
a) väike- ja mikrotootmise vajadusteks vajalike tehnoloogiate ning tootmisüksuste loomine ja
nende rendile andmine pigem ühistulisel alusel tegelevatele ettevõtetele
b) kohalike energiakandjate tootmise toetamine (näiteks biogaasi ja II põlvkonna biokütuste
tootmine)

- Energeetikasektori liberaliseerimine ning investeerimiseelduste tekitamine:
a) reaalne energiaturu avamine koheselt 100 % ulatuses
b) veekogu põhja ehitamist reguleeriva seaduse ja seonduvate seaduste kohene vastuvõtmine,
tagamaks investeerimiseeldused avamere tuuleparkide loomiseks

c) taastuvenergeetika alase üleriigilise planeerimisprotsessi kohene käivitamine energeetilise
sõltumatuse ja energiajulgeoleku tagamiseks ning investeeringute arukaks suunamiseks.

Käesolevaga kinnitame valmidust toetada IRL ja Reformierakonna poolt moodustatud
vähemusvalitsuse tegevust, kui see lähtub Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnapoliitikaga
kokkukäivatest tegevustest.

See ei tähenda meie taandumist valitsusvastutusest, me oleme endiselt valmis töötama ka teie
erakondadega koalitsioonis. Oleme seda meelt, et maailmavaateliselt lähedasemate
erakondade ühistöös toimiv valitsus on Eestile täna kasulikum ning uue koalitsioonipartneri
kaasamine tähendab paratamatult ajakadu, mida oleks põhjust kindlasti tänasel hetkel vältida.

Juhul, kui see pakkumine on teile vastuvõetav ja toodud meetmed on kujunenud olukorras
realiseeritavad, oleme valmis võimalikult kiiresti kokku kutsuma ka erakonna volikogu, et
mainitud lähenemisele saada laiem kinnitus.

Lugupidamisega
Marek Strandberg
Erakond Eestimaa Rohelised esimene eestkõneleja
Erakonna Eestimaa Rohelised Riigikogu fraktsiooni aseesimees

Tekst on avaldatud Marek Strandbergi blogis marekstrandberg.blogspot.com 18.05.2009