Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Ligimene / Lastekaitse Liit: igasugused katsed nõrgemate arvelt raha kokku hoida oleksid kurjast

Lastekaitse Liit: igasugused katsed nõrgemate arvelt raha kokku hoida oleksid kurjast

Prindi see artikkel
1. juuni 2009

Foto: www.umich.edu

Foto: www.umich.edu

Sel aastal tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooni 20-ndat aastapäeva. Lapse õiguste konventsioon rõhutab lapsevanemate esmast tähtsust lapse kasvatamisel, ning lähtub põhimõttest, et ühiskonnal on kohustus tagada lapse põhiliste vajaduste rahuldamine ning pakkuda tuge lapse isiksuse, annete ja võimete arenguks.

Eesti ühines lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal, millega võttis kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele.

Lapse õiguste tagamine pole midagi abstraktset ja kauget, vaid mõjutab otseselt laste elukvaliteeti tervikuna. Eriti oluline on pöörata tähelepanu laste elukvaliteedi tagamisele just kriisiajal, kus ühiskonnas suureneva tööpuuduse tõttu napib nii mõneski peres söögiraha ja vanemad ei suuda enam maksta laste arenguks vajaliku huvihariduse eest.

Seetõttu oleks igasugused katsed nõrgemate arvelt raha kokku hoida kurjast. Universaalne peretoetuste süsteem on ennetav ning tõhusaim viis vaesuse vähendamiseks, suurendades lastevanemate motivatsiooni töötada ja aidates seeläbi pikemas perspektiivis vähendada ka vaesust. Tervisliku koolilõuna tagamise säilitamine on vanemaid toetava meetmena vajalik ning laste tervise seisukohalt ülioluline.

Lapsed on osa ühiskonnast. Eesti ühiskonna arengut suunavad otsused mõjutavad meid kõiki, aga äärmiselt oluline on analüüsida ja hinnata, kuidas need avaldavad mõju laste tervisele ja arenguvõimalustele.

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Allikas: Lastekaitse Liidu 01.06.2009 pressiteade