Uus Eesti

Teema: Eesti, Euroopa Parlamendi valimised 2009, Uudised

Riigikohus tagastas Keskerakonnale nende valimiskaebuse

europarlamendi-valimised3Riigikohus otsustas neljapäeval, 18. juunil tagastada Keskerakonnale valimiste asjus tehtud kaebuse, kuna leidis selles puudusi.

Riigikohus tõdes, et Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt võib huvitatud isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras kaebuse riigikohtule. “Samas peab kaebuse esitaja valimiskomisjoni otsuse peale esitatud kaebuses märkima, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebuse esitaja õigusi,” märkis riigikohus.

Kuna kolleegiumi hinnangul ei nähtu Keskerakonna kaebusest selgesõnaliselt, kuidas valimiskomisjoni vaidlustatud otsused rikuvad kaebuse esitaja õigusi, ei vasta kaebus seaduses sätestatud nõuetele.

Riigikohus otsustas kaebuse Keskerakonnale tagasi saata ja anda parteile selles esinevate puuduste kõrvaldamiseks aega reedeni.

Keskerakond esitas riigikohtule kaebuse Tallinnas ja Valgamaal europarlamendi valimistel antud vaidlusaluste häälte kohta teisipäeva hommikul.

Keskerakonna kaebus puudutab keskvalimiskomisjoni 13. juuni otsust, millega tunnistati kehtivaks vaidlusalused hääled Tallinnas ja Valgamaal Palupera vallas.

Allikas: BNS


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/8938

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.