Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Euroopa Parlamendi valimised 2009 / Kandidaadid / Eesti Reformierakond / 4. Silver Meikar / 

Prindi see artikkel
24. märts 2009

Foto: Reformierakond

Foto: Reformierakond

Sünniaeg ja -koht: 12. veebruar 1978, Tartu

Haridus:

2005- Tallinna Ülikool, politoloogia magistriõpe
1997-2005 Tartu Ülikool, majandusteaduskonna diplomiõpe
1990-1997 Miina Härma Gümnaasium, Tartu
1985-1990 Kommertsgümnaasium, Tartu

Töökogemus:

2007 – … Riigikogu liige, väliskomisjoni liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige
2006-2007 Riigikogu liige, kaitsekomisjoni liige
2005-2006 Eesti Reformierakond, välissekretär
2005-2006 Tartu linnavolikogu, liige
2003-2004 Riigikogu liige, majanduskomisjoni liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige
2002, Eesti Euroopa Liikumine, projektijuht
2001-2003 Vision Group OÜ, tegevjuht
2000-2001 Eesti Reformierakonna Tartu piirkond, nõunik
1999-2002 Tartu linnavolikogu liige, laste- ja noorsookomisjoni esimees

Ühiskondlik tegevus:

Riigikogu ühenduse Valgevene demokraatliku arengu kaitseks esimees
Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees
Riigikogu liikmete Tiibeti ühenduse liige
Riigikogu liikmete Birma ühenduse esimees
Eesti-USA parlamendirühma aseesimees
Eesti-Georgia parlamendirühma aseesimees
Kodanikeühiskonna toetusgrupi liige
Kaitseliidu Akadeemilise malevkonna liige
Küber-Kaitseliidu liige
Eesti Punase Risti Tartu Linna Seltsi juhatuse liige
Eesti Euroopa Liikumise liige
FC Toompea liige
Lennuliiklusteenindus AS nõukogu liige
Liberal Internationali juhtorgani liige
European Humanities University, nõuandva kogu liige.

Publikatsioonid:

Oranži revolutsiooni päevik, Argo: Tallinn, 2006
Artiklid Eesti ja rahvusvahelises meedias

Ettekanded:

2009 – Cyber Threats. Marshalli keskus, Garmisch-Partenkirchen, Saksamaa.
2008 – Küberrünnak Eesti vastu. Euroopa Parlamendi Balti intergrupp, Brüssel, Belgia.

Valimisvaatlused:

Valgevene – 2008, 2007, 2006
Ukraina – 2008, 2005, 2004

Perekonnaseis:

Abielus, tütar

Miks ma kandideerin?

“Ei ole mõtet kirjutada millestki, mida pole läbi elanud,” alustasin ma oma raamatut Ukraina Oranžist revolutsioonist. Seda põhimõtet olen püüdnud järgida kõikjal oma poliitilises elus. Mõistmaks paremini tegelikku situatsiooni maailma kriisikolletes, olen tutvunud olukorraga Birmas, Tiibeti eksiilpiirkonnas, Valgevenes, Georgias, Keenias ja paljudes teistes riikides kohtudes kohalikega ning osaledes nende võitluses rõhumise vastu.

Pean ennast parandamatuks liberaaliks, kes soovib elada maailmas, kus kõikjal austatakse inimõigusi ja kodanikuvabadusi. Poliitikaga tegelemine ei ole mulle eesmärk omaette, vaid vahend parema maailma kujundamiseks. See on ka põhjus, miks ma soovin saada valitud Euroopa Parlamenti.

Euroopa Parlamendis on võimalik rohkem aidata diktatuurirežiimide all kannatavaid inimesi. Olen veendunud, et Eestile tuleb kasuks jagada oma kogemusi ikkest vabanemisel. Aidates kaasa demokraatlike väärtuste levikule maailmas, kinnistame demokraatiat Eesti ühiskonnas ja meie endi väärtushinnangutes. Olen seisukohal, et alles hiljuti rõhumise alt vabanenud riikidel lasub kohustus toetada neid, kes ikka veel elavad diktatuuri küüsis. Euroopa Liidu liikmesriigid saavad olukorda parandada vaid ühiselt tegutsedes ning Euroopa Parlament ongi kohaks, kus ühistegevust korraldada.

Riigikogu väliskomisjoni liikmena olen tegelenud kõigi Eesti jaoks oluliste rahvusvaheliste teemadega. Veebruaris esinesin Marshalli Keskuses ettekandega küberjulgeoleku teemal ning Eesti vastase küberrünnaku näitel tõestasin 28 riigist pärit kuulajatele, miks kõik arenenud riigid peaksid selle ohuga rohkem tegelema.

Euroopa Parlament, mida on tihtipeale kutsutud ka „Euroopa südametunnistuseks”, omab määrava tähtsusega rolli rahu ja vabaduse tagamisel nii liikmesriikides kui ka väljaspool liidu ja Euroopa piire. Toetan nii Euroopa Liidu laienemist kui ka süvitsiminekut liidu ühispoliitikates. Ainult nii saab heaolu ja turvalisust Euroopas ja selle piiride taga suurendada.

Mille eest Euroopa Parlamendis seisan?

1. Seisan Euroopa Liidu põhiväärtuste – rahu, stabiilsuse, jõukuse ja vabaduse – eest. Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni liikmena soovin tähelepanu pöörata nendele rahvastele ja riikidele, kes ikka veel kannatavad rõhumise all. Järelvalve inimõiguste ja kodanikuvabaduste üle kogu maailmas on viimase kümnekonna aastaga tõusnud olulisele kohale Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi tegevuses ning valituks osutudes jätkan tööd kriisikolletes, et pakkuda komisjonile asjatundlikku sisendit.

2. Seisan Eesti e-riigi kogemuste rakendamine eest Euroopas, mis vähendab paberibürokraatiat ja kiirendab asjaajamist. Olen esimene Riigikogu liige, kes loobus paljundatud eelnõudest ning soovin, et asjaajamine Euroopas muutuks samuti läbipaistvaks, keskkonnasõbralikuks ja lihtsaks. Euroopa Parlamendi liikmena koostan Euroopa Parlamendi kirjaliku deklaratsiooni, milles kutsun Euroopa Parlamenti loobuma kõigile 785 liikmele trükitavatest dokumentide paberkoopiatest.

3. Toetan keskkonnasõbralikumat Euroopa Liitu. Euroopa Liit peab kujunema kodanikele ökoloogiliselt vastutustundlikuks ja keskkonnasäästlikuks elukeskkonnaks. Üle-euroopaline rongiteede võrgustik tagab loodussõbralikuma transpordiühenduse liikmesriikide kodanikele. Keskkonnasäästlik tootmine ning elulaad aitavad kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele ning tagavad tervislikuma elu meie lastele. Euroopa Parlamendi liikmena avaldan survet Euroopa Komisjonile ja selle alluvusest töötavale Euroopa Raudteeagentuurile, et töötataks välja ühine rongiliiklust puudutav seadusandlus ning loodaks meetmed Euroopa Liidu raudteeinfrastruktuuri kiireks integreerimiseks.

Allikas: ep2009.reform.ee