Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Kirikukalender / 29. juuni – pühade apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha

29. juuni – pühade apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha

Prindi see artikkel
29. juuni 2012

Avaldatud: www.emmausroad.org

Avaldatud: www.emmausroad.org

See päev ei ole apostlite surma mälestuspäev, vaid päev, mil nende maised jäänused viidi Via Appia ääres asuvatesse katakombidesse. Seda päeva mainitakse esimest korda 354. aastal.

Siimon, Andrease vend, oli Galileast Betsaidast pärinev kalur. Ühel päeval Jeesus kutsus ta ‘inimeste püüdjaks’ ja andis talle nimeks Keefas, Kalju, tõlgituna Peetrus (Jh 1, 42). Nimi väljendas Peetruse tulevasi ülesandeid (vt Mt 16, 13-20). Kõikides apostlite loeteludes nimetatakse Peetrust esimesena. Ta juhtis Jeruusalemma kogudust Jeesuse taevasseminemise järel ja tema võttis esimesed paganad Kiriku osadusse (Ap 10, 48). Tema viibimist Roomas ja märtrisurma keiser Nero ajal aastate 64-67 vahel peetakse ajalooliselt kindlalt tõestatuks.

Pauluse pöördumispäev 25. jaanuaril on välja tõrjunud Pauluse mälestuspäeva, mida varem peeti 30. juunil. Algselt oli Pauluse nimi Saulus ja ta oli Tarsoses elav juudi telgimeister. Esmalt entusiastlik kristlaste tagakiusaja, oli ta üks neist, kes nägi pealt, kuidas püha Stefanos kividega surnuks pilluti. Tema kristlaseks saamine oli väga dramaatiline sündmus, kui ta teel Damaskusesse äkki pimedaks jäi. Pärast nägemise taastumist lasi Paulus end ristida, veetis kolm aastat erakuna ja hakkas siis energiliselt jutlustama. Ta reisis väsimatult ja väga palju – oma reisidel läbis ta üle 13.000 kilomeetri. Paulus suri märtrisurma umbes aastal 65 – ta oli Rooma kodanik ning tal raiuti pea maha.

Allikad: Pyhimysten tie (Helsinki, 1978); Michael McMahon, Pühakud (Tallinn, 2008), lk 78