Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada

Mis on Uus Eesti?

Uus Eesti on info- ja arvamusportaal, mille eesmärk on kasvatada lugejat moraalselt ja vaimselt, süvendada isamaa-armastust läbi teadlikkuse kodumaa ajaloost, kultuurist, riigi ja ühiskonna toimimisest ning arendada kodanikuühiskonda. Portaali tegijate püüdlus on, et portaali külastaja sooviks saada kõigiti moraalsemaks, haritumaks, väärikamaks ja hoolivamaks inimeseks.

Uus Eesti on süntees klassikalisest internetimeediakanalist, riigi ja kodanikuühiskonna kokkupuutevõrgustikust ning rahvuslikust mälupangast, edendades aga ühtlasi arutelu kõigil teemadel, mis seonduvad Eesti kohaga maailmamajanduses, -poliitikas ja -arengutes.

Uus Eesti nime kasutamine ei tähenda mingil juhul visiooni uuest Eestist (riigi)õiguslikus tähenduses, küll aga moraalses tähenduses. Portaali loojad on seisukohal, et Eesti vajab sellist uuenemist, mille aluspõhjaks peavad saama moraalsed põhiväärtused.

Uus Eesti portaalil ei ole mingit õiguslikku ega sisulist järjepidevust enne II maailmasõda ilmunud ajalehega “Uus Eesti”.

Uus Eesti MTÜ juhatuse liikmed on Sakarias Leppik ja Erik Salumäe.

Uus Eesti portaali tegevuse alguspäevaks on 24. märts 2009.