Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Euroopa Parlamendi valimised 2009 / Valimisplatvormid

Valimisplatvormid

 • Valimisplatvormid

  Libertas Eesti Erakond.

  Kes – mis – milleks?

  Libertas – uus jõud – loob esimese üleeuroopalise mõõduga partei!

  Libertas eristub silmnähtavalt teistest erakondadest, on vajalike muutusi toova mõtlemise ja rõhuasetustega.

  Libertas moodustab oma fraktsiooni Euroopa Parlamendis.

  Libertase põhiloosungiks on: “demokraatlik ja majanduslikult läbipaistev Euroopa Liit, mis on aruandekohuslik valijate ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Eestimaa Ühendatud Vasakpartei. Euroopa Vasakpartei euroülene platvorm

  Eestimaa Ühendatud Vasakpartei läheb valimistele euroopaülese platvormi all, esitades Eesti tulevikku suunatud loosungid! Euroopa Parlamenti läheme neid teoks tegema koos poole miljoni aatekaaslasega 31 vasakparteist üle kontinendi!

  21. sajandi Euroopa vajab rahu, demokratiat, sotsiaalset õiglust ning solidaarsust.

  Rahvaid šokeerib praegu pidevalt eskaleeruv majanduslik ning ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Martin Helme.

  1. Eesti inimese sõna peab hakkama maksma!

  Eestlased ei saa leppida sellega, et Eesti kohta käivad otsused tehakse ära ilma meie teadmata või nõusolekuta. Tuleb peatada Euroopa Liidu liikumine liitriigi suunas, kuhu tirib meid Lissaboni leping. Euroopa peab olema riikide liit. Selleks vajame ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Eesti Keskerakond: Eesti vajab vahetust!

  Eesti kuulumine Euroopa Liitu ei ole üksnes majanduslikku või julgeolekualast kasu taotlev pragmaatika, vaid taotleb euroopalike väärtuste tunnustamist ja inimsõbralikuma ning ühtsema Euroopa kujundamist. Euroopa Liitu kuulumine ei tähenda ainult võimalust ühtsetest hüvedest osa saada, vaid ka Eesti kohustust oma inimesi euroopalikult ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid.

  1. EKD on läbi ajaloo olnud euroskeptiline, kuna

  1.1. Võimukontsentratsioon Brüsselis kasvab ja üha enam vähendab rahvusriikide suveräänsust.

  1.2. Euroopa Liidu (EL) institutsioonidest on Europarlament ainus valitav kogu, teised määratakse. Enamus otsustest tehakse valija tahet arvestamata.

  1.3. Eesti iseseisvudes: sõna-, religiooni- ja majandusvabadus oli Eestis ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Isamaa ja Res Publica Liit. Õiged otsused raskel ajal!

  I EDUKAS EUROOPA ON EDUKA EESTI TAGATIS

  Euroopa ja maailm on uute väljakutsete ees. Rasked ajad loovad aga võimalusi põhjalikuks uuenemiseks. Selleks peab Euroopa Liit leidma endas jõudu seista nende väärtuste eest, mis on teinud Euroopa suureks. Euroopa tegelik tugevus ja ühtsus on ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Inimesed eelkõige: uus suund Euroopale

  Hea valija,

  Euroopa rahvaste ees seisavad enneolematud väljakutsed – üleilmsest finantskriisist tingitud majanduslangus ja tööpuuduse kasv, kõrged toidu- ja kütusehinnad, kahanev ostujõud ning üha suurem vaesusoht, kliimamuutus ning julgeolekuprobleemid. See tähendab valikut poliitiliste parteide vahel, kellel kõigil on Euroopa Liidu tuleviku kohta erinev ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Erakond Eestimaa Rohelised. Uus roheline algatus Euroopale

  Erakond Eestimaa Rohelised (EER) osaleb Euroopa Parlamendi valimistel, et saada valijatelt mandaat oma programmiliste seisukohtade realiseerimiseks Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Parlamendi tegevus on Eesti jaoks oluline, sest Euroopa Liidu tasandil tehtavad ühisotsused mõjutavad meie kõigi igapäevaelu väga otseselt. Tänase maailma ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Eestimaa Rahvaliit. Euroopale avatud, südamega Eestis

  SISSEJUHATUS/PREAMBUL

  Muutuste aeg

  Eesti seisab ühiskonna arengu ristteel – meid on raputanud ja heaoluunest äratanud majanduskriis, rahvuslikul pinnal kerkinud pinged ja otsustajate võõrandumine rahvast. Paljud ettevõtted on minetanud ekspordisuutlikkuse ja inimesed kaotanud töö. Seni edu, mõneti näilist edu toonud poliitika on ennast ... Loe edasi >>

 • Valimisplatvormid

  Eesti Reformierakond. Parim plaan majanduskasvu ja julgeoleku tagamiseks

  PLAAN EESTI MAJANDUSKASVU TAASTAMISEKS

  Seame euro ja majanduse elavdamise esikohale!

  Reformierakond seisab selle eest, et Eesti võtaks euro kasutusele võimalikult kiiresti, sest see on kasulik Eesti inimestele ja majandusele. Euro suurendab usaldust Eesti kui areneva majanduskeskkonna vastu ning laob aluse Eesti uuele ... Loe edasi >>